Posts for Waterlinie

Tot hier en niet verder

Het verhaal ligt vaak op straat en ontstaat soms in delen. Deze blog is hier een voorbeeld van.